/ / Ce este arta: definiție. Semnificația cuvântului "artă"

Ce este arta: definiție. Semnificația cuvântului "artă"

Din cele mai vechi timpuri, sa format artaumanitatea, viziunea sa asupra lumii și sistemul de valori. Rolul cheie în acest caz a jucat întotdeauna un anumit act de creație, permițând unui reprezentant al rasei umane să pătrundă dincolo de viața obișnuită, să adauge la realitate un strat suplimentar țesut din propria sa viziune mondială, talent și imaginație.

Problema conștientizării art

Absolut fiecare persoană de pe planeta Pământ este familiarăcu termenul "artă", o folosește în mod activ în viața de zi cu zi, dar nu toată lumea se întreabă ce este cu adevărat arta. Conceptul în sine este deja multilateral și controversat. Un număr și mai mare de argumente și puncte de vedere generează întrebarea "ceea ce se poate numi artă". În primul rând, aceasta se referă, bineînțeles, la modernitate, pentru că nimeni nu se îndoiește că picturile lui Peter Bruegel sau Vincent Van Gogh pot fi numite capodopere.

care este definiția artei

În primul rând, vom înțelege că sensul cuvântului artă este ascuns în sine.

Esența termenului însuși

Punctele de vedere cu privire la această problemă existădestul de mult, dar până în prezent, omenirea a reușit să formeze o înțelegere de bază comună a acestui termen. De cele mai multe ori, arta inseamna un set de cunostinte culturale, spirituale, estetice ale unei persoane incorporate in obiecte de arta. În acest caz, nu vorbim despre o formă specifică de creativitate, ci despre creație în general.

În cel mai general sens, arta este o încercareomul să înțeleagă lumea prin actul creației. Desigur, odată cu trecerea timpului, astfel de încercări se acumulează și o minte curioasă atentă este capabilă să urmărească un anumit model în obiectele estetice existente. Astfel, în timp, apare arta acestei sau acelei ere, reflectând conștiința unei persoane într-o anumită perioadă de timp.

artele plastice

De fapt, problema a ceea ce este arta,definiția poate fi dată pe termen nedefinit, deoarece în acest caz un rol imens îl joacă factorul uman, propria înțelegere a întrebării de către fiecare individ. În unele cazuri, acest termen este înțeles ca realități care nu au nicio legătură cu obiectele estetice. Chirurgii, programatorii, poștașii, profesorii și o listă nesfârșită de oameni de alte specialități sunt destul de capabili să-și transforme propria lor muncă în artă, deși la estetică această relație nu are absolut nimic.

Tipuri de arte

Cu privire la manifestările artei în viața omeniriiPuteți vorbi fără sfârșit, dar tradițiile vechi de secole ne permit să identificăm mai multe tipuri principale. Arta cuvântului apare omenirii sub forma unui proces literar. Experiența de milenii se reflectă în ea în metafore, epitete, sensuri ascunse și evidente, asupra cărora cititorul se gândește mereu, ridicând această sau acea carte.

Artă populară din cele mai vechi timpuriînsoțește o persoană în viața sa, stăpânind realitatea. Inițial prezentat ca ritualuri sincretice și acte și apoi transformat într-o formă pur estetică, își dezvoltă, îmbunătățește și extinde granițele. Melodii lirice, fresce, cămăși brodate, bluze, chiar și bine cunoscute glume despre Vovochka - toate acestea reprezintă o manifestare a lucrării creatoare a poporului în sine, reflectând conștiința și viziunea lor asupra lumii.

În culori și nuanțe transmite omuluiArta constiintei. Acest tip de creativitate este special în orice fel. Fiecare accident vascular cerebral, fiecare îndoire a unei forme sau a alteia are ca scop transferul imaginii. Obiect holistic, complet, întruchipat în cel mai mic detaliu.

sensul cuvântului "artă"

Desigur, nu trebuie să uităm de muzică - cel mai multforma artistică sinestetică a tuturor celor existente. De-a lungul timpului, ea a însoțit o persoană, servind mai întâi pentru o introducere într-un fel de transă și apoi mergând direct în domeniul esteticii.

Vizualizări privind clasificarea artelor

Pe lângă întrebarea eternă "ce este arta",definirea conceptului în sine prevede o serie de aspecte ale luării în considerare a acestei componente a existenței umane. În special, diviziunea sa în specie, o încercare de clasificare.

Reflecția realității

Originile acestei probleme revin lui Aristotel, care consideră că arta este o imitație a naturii. Din teoria sa a apărut teoria mimiei ca principală componentă.

arta populară

În clasificarea sa, Aristotel sa bazat pe metoda directă de imitare. Literatura ca arta cuvântului a fost determinată de autorul "Poetic".

Statutul existențial

Lessing și-a construit clasificarea în mod diferit.principiu. Filozoful a împărțit arta în spațiu și temporar. Primul a inclus literatura și muzica, iar al doilea - pictura, sculptura. Desigur, în acest caz este destul de dificil să trasezi o linie de divizare ascuțită, deoarece planul de conținut și planul de exprimare a unei lucrări pot diferi dramatic.

Interacțiunea cu conștiința

Epoca romantismului se datorează separăriipe artele vizuale și expresive. Semnificația cuvântului "artă" a fost înțeleasă în acest moment într-un mod foarte ciudat. Artele vizuale ar putea include atât literatura, cât și pictura, să nu mai vorbim de sculptură și de teatru. Cu toate acestea, orice fel: arta muzicală, sculptura sau arhitectura - afectează a priori o persoană și, prin urmare, este expresivă. Acest lucru este valabil mai ales pentru muzică, bineînțeles.

Naționalitate, cultură, estetică proprie

Ce este arta, a cărei definiție este în continuarepână la sfârșit nu este rezolvată, dacă nu o reflectare a viziunii asupra lumii a unei anumite categorii de oameni într-un anumit interval de timp? Dacă vă gândiți la asta, conștiința comună este cea care determină principiile de bază ale creației. Arta populară dă impuls autorului, în creștere în ceva mai mult. Aceste trăsături se formează în funcție de diferite aspecte: situația politică, istorică pe teritoriul unei anumite țări, imaginea religioasă a lumii populației, interacțiunea cu alte culturi.

arta muzicii

Arta plastica, ca oricare alta,determinată de mai mulți factori. În primul rând, conștientizarea conceptului de frumusețe a unei națiuni particulare. Este evident că standardele estetice ale Asiei sunt complet incompatibile cu idealurile slavilor sau ale nativilor americani. A doua componentă este contextul global. În cele mai multe cazuri, arta este încă concentrată pe anumite tendințe în cultura mondială, împrumutând de la ea elemente specifice și principii de bază, care ulterior ne permit să determinăm viziunea asupra lumii asupra umanității într-o anumită etapă a dezvoltării ei.

Artă și responsabilitate

Orice obiect estetic este în primul rând.actul creației. La momente diferite, atitudinea față de acest proces a fost complet diferită. În epoca antichității și a Evului Mediu, poetul, de exemplu, a fost considerat un fel de mediator, conectat între cer și realitate, un fel de mesia. Mai târziu, odată cu apariția erei autorului, poetul, muzicianul sau artistul au început să fie considerați creatori. Lumile întregi au ieșit din stiloul maestrilor, noile realități au fost create cu ajutorul culorilor, s-au născut sentimente noi cu sunetul muzicii.

arta cuvântului

Ce este arta (definiția acesteia) dacă nuresponsabilitate în acest caz? Dacă nu conștiința de sine ca creator? Nu e de mirare că sensul cuvântului "artă" este asemănător etimologic și morfologic cu cuvântul "ispita". În literatura apocrifică, adesea se menționează complotul concursului dintre Dumnezeu și diavol în creație, când Dumnezeu a creat o femeie și adversarul său - un șarpe. Chiar și atunci, creația a implicat responsabilitatea pentru sine, deoarece nu există o forță mai cuprinzătoare decât arta muzicală, iar tribuna este mai puternică decât literatura. Umanitatea însăși este determinată de creație, există în ea, se dezvoltă și se îmbunătățește.

Știri înrudite


Comentarii (0)

Adăugați un comentariu