/ Tipuri de infracțiuni administrative

Tipuri de infracțiuni administrative

Încălcările administrative constituieacțiuni ilegale antisociale sau inacțiuni în orice domeniu de activitate pentru care, potrivit legii, se stabilește responsabilitatea administrativă atât pentru persoana fizică (individuală), cât și pentru societatea cu răspundere limitată (persoană juridică).

Baza pentru aducerea la administrareresponsabilitatea servește, mai presus de toate, încălcarea efectivă a standardelor și normelor legale. Tipurile de infracțiuni administrative diferă în funcție de zona în care sunt comise, dar au și o asemănare. Orice infracțiune poate fi comisă vinovată sau în mod greșit. Deci, toți cetățenii țării sunt supuși unei responsabilități administrative numai pe baza vinovăției revelate. Organizațiile pot fi pedepsite pentru anumite tipuri de răspundere administrativă pe baza imputării obiective a infracțiunii. Aceasta este, pentru încălcarea regulilor legale. Numai forțele de forță majoră de forță majoră (catastrofe, catastrofe globale și dezastre naturale etc.) pot elibera organizațiile de responsabilitatea administrativă. Și sarcina de a dovedi acest fapt revine companiei în sine.

Obiectul unei infracțiuni administrative este relații juridice în domeniul administrației publice a statului. Ele sunt reglementate de legea administrativă, protejate prin diverse măsuri de responsabilitate.

Toate tipurile de infracțiuni administrative sunt considerate în Codul administrativ al Federației Ruse și sunt combinate în grupuri de clasificare separate. Sunt mulți. Luați în considerare unele dintre ele:

- încălcări administrative legate de încălcarea drepturilor cetățenilor.

- Încălcări legate de sănătatea cetățenilor țării.

- încălcări administrative în domeniul protecției și utilizării proprietății (privat sau public);

- Infracțiuni legate de mediu și de problemele de mediu.

- încălcări administrative în industrie, construcții și energie.

- Infracțiunile din planul administrativ în agricultură, animale și terenuri.

- Infracțiuni administrative în transporturi.

- Infracțiuni în domeniul conducerii.

- Acțiuni ilegale în domeniul comunicării și dezvoltării informației.

- Încălcări în afaceri.

- Infracțiuni fiscale, fraudă financiară și încălcări ale tranzacțiilor cu valori mobiliare de pe piață.

- Infracțiuni de orientare administrativă în domeniul vamal.

- natura administrativă, care încalcă activitățile instituțiilor guvernamentale.

- Încălcarea regimului de ședere temporară și de ședere temporară a cetățenilor străini și LBG.

- Infracțiuni împotriva ordinii de guvernare.

- Încadrarea în normele sociale ale societății în ansamblu.

- Infracțiuni în domeniul înregistrării militare a militarilor și serviciului militar.

Toate tipurile de infracțiuni administrative conectate împreună în trei grupuri principale. Acestea sunt infracțiuni în domeniul economic, social și administrativ-politic.

Tipuri de infracțiuni administrative De asemenea, variază în funcție de caracteractul ilicit și sancțiunile aplicabile. Pentru încălcări de natură administrativă, se aplică răspunderea punitivă și restabilirea legală. Un astfel de act poate fi intenționat sau nesăbuit. Dar, de fapt, și într-un alt caz, trebuie să existe vină. Pedeapsa administrativă urmărește, în primul rând, măsurile educaționale și preventive. Sancțiunile administrative includ următoarele: amendă administrativă, confiscare, avertizare, sechestru, serviciu comunitar corector, arestare și înlăturare în afara țării.

Știri înrudite


Comentarii (0)

Adăugați un comentariu